Hoàn trả & đổi trả

Nội Thất Daitech chấp nhận đổi trả sản phẩm ngay tại thời điểm giao hàng. Nếu sau đó quý khách muốn đổi trả, vui lòng trả phí giao hàng cho các sản phẩm gửi trả về Nội Thất Daitech.

Quý khách được hoàn trả toàn bộ số tiền từ cửa hàng mà khách hàng đã thực hiện đơn hàng và cung cấp thêm biên lai gốc/hóa đơn đỏ mua hàng và phiếu giao hàng.

Quý khách phải thanh toán toàn bộ phí giao hàng cho việc hủy đơn hàng muộn. Việc hủy đơn hàng phải được thông báo cho Nội Thất Daitech tối thiểu trước 24 giờ giao hàng theo lịch trình cho các điểm đến tại thành phố Hà Nội và 48 giờ đối với các tỉnh khác.

Điều kiện đổi trả được áp dụng như sau:

  • Nội Thất Daitech chỉ áp dụng đổi và trả hàng nội thất.
  • Hàng hóa phải ở trong tình trạng chưa được sử dụng hoặc không bị hư hại.
  • Hàng hóa trả lại phải nguyên đai nguyên kiện kèm theo các biên lai mua hàng (hoặc hóa đơn đỏ) và phiếu giao hàng.
  • Quý khách phải mang hàng hóa đến trả tại kho của Nội Thất Daitech. Nếu Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Nội Thất Daitech, đề nghị xem quy định về Phí đổi trả.
  • Nội Thất Daitech sẽ không áp dụng việc đổi và trả hàng đối với các sản phẩm trong Chương trình Giảm giá và Khuyến mại hoặc sản phẩm thiết kế riêng đã được duyệt theo ý Quý khách hàng.
  • Với các sản phẩm được mua bằng Phiếu Mua hàng (voucher), Nội Thất Daitech chỉ áp dụng chính sách đổi sang sản phẩm khác, không hoàn tiền mặt.

Nội Thất Daitech sử dụng dịch vụ giao hàng bằng bên thứ 3 cho đơn hàng của quý khách. Nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ giao hàng của Nội Thất Daitech cho việc đổi/trả hoặc hủy đơn hàng. Phí giao hàng dựa trên quy định của Bưu điện Viettel sẽ được áp dụng.